سرویس و نگهداری

سيستم هاي ابزار دقيق همواره نياز به کنترل و مراقبت دارند و اين نگهداري باعث استفاده بهينه از دستگاه و افزايش عمر مفيد دستگاه مي گردد . با انجام قرارداد پشتیبانی، سرويس و نگهداري مشتري از مزاياي تعمير سريعتر دستگاه ، سرويس و نگهداري دستگاه در زمان هاي منظم ، اولويت در تعمير ، ثبت تمامي اطلاعات دستگاهها در دوره هاي مختلف ، دريافت دستگاه جايگزين عدم پرداخت هزينه توسط مشتري در هر درخواست ، برخوردار مي گردد.

در اين راستا شرکت تکام اقدام به عقد قراردادهاي تحت عناوين زير مي نمايد:

  1. کارت نقره اي : عقد قرارداد ساليانه ، با مشتريان تکام جهت تماس تلفني با واحد خدمات و انجام درخواست مشتري طي 24 ساعت
  2. کارت طلايي : عقد قرارداد ساليانه با مشتريان جهت انجام شش نوبت سرويس کامل دستگاهها در محل مشتری
  3. کارت پلاتينيوم : عقد قرارداد ساليانه با مشتريان جهت انجام شش نوبت سرويس کامل دستگاهها در محل مشتري طي شرايط خاص در صورت اعلام خرابي مراجعه در اسرع وقت نمايد .