تعميرات در شرکت و در محل مشتری

واحد خدمات پس از فروش تکام سعي دارد بسياري از تعميرات محصولات خود را با توجه به ماژولار بودن دستگاه ها در محل انجام داده و در راستاي کاهش زمان سرويس دهي و پشتیبانی در پايين آمدن هزينه ها اقدام نمايد .

  1. پاسخگويي و مشاوره تلفني جهت رفع عيب و تعمير دستگاههاي شرکت به سبب تسريع در امر تعمير دستگاه مشتری
  2. بازديد و تعميرات دستگاه هاي شرکت تکام در محل مشتر ي توسط کارشناسان تعمير در صورت درخواست مشتری
  3. تعمير تمامي دستگاه ها ي شرکت تکام در اسرع وقت توسط کارشناسان تعميرات در محل تعميرگاه
  4. تعمير دستگاه هاي خارج از تهران توسط نمايندگان مجرب در تمام نقاط ايران
  5. ارائه آخرين اطلاعات دستگاه هاي تعميري در تعميرگاه ( به وسيله سيستم مکانيزه شماره سريال ) از قبيل تاريخ تعمير ،مدل، مشخصات ، مالک سيستم، ايرادات دستگاه و …
  6. ارائه اطلاعات نصب هر دستگاه و تاريخ و شرايط نصب و وضعيت مالکيت دستگاه