نشانگرفرعی (By pass) :

یک ال ای دی می باشد که زمانی که دستگاه در وضعیت Bypass عمل می نماید ، روشن می باشد.

برای یک یو پی اس standby  یا Line-interactive ups این چراغ در وضعیت عادی کار یو پی اس روشن می باشد.

Inverter  :

یک ال ای دی می باشد که اینوتر در زمانی که کار می نماید ، روشن می باشد. در این حالت LED که به Bypass مرتبط می باشد خاموش است.

اضافه بار :

این نشانگر زمانی روشن می باشد که شما بیشتر از آنچه یو پی اس توانایی راه اندازی دارد، وسایلی را به آن متصل کرده باشد . در این شرایط شما یا باید از بار آن بکاهید یا میزان قدرت یو پی اس را بالا ببرید.

خطای عمومی :

در واقع یک ال ای دی می باشدکه زمانی در کار ups خطایی رخ می دهد روشن می گردد.

در اکثر یو پی اس ها ، ال ای دی های که به خطا مرتبط می باشد در ترکیب با ال ای دی های دیگر روشن می شوند.

شما در هر وضعیتی که خطای پیش امد باید به دفترچه راهنما مراجعه نمایید تا دقیقا متوجه معنی نشانگرهای روشن بشوید.

وضعیت باتری یو پی اس :

خیلی از یو پی اس های که گران قیمت و بزرگ هستند ردیفی از ال ای دی ها را دارند که مقدار شارژ باتری آنها را نشان می دهد.

وضعیت بار یو پی اس :

این حالت به حالت پیشین شبیه است. برخی از یو پی اس های که نوارهای از نشانگر ال ای دی را شامل هستند به صورت تقریبی نشان می دهند که چه میزان از درصد ماکزیمم بار مجاز به یو پی اس متصل می باشد.

این ویژگی در مواردی استفاده می شود که قصد داشته باشیم اتصال دستگاه های دیگری را به یو پی اس برقرار نماییم که این امکان تخمین زدن مقدار بار با توجه به وضعیت نشانگر وجود داشته است .