بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ 98) از تاریخ ۶ لغایت ۹ مردادماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.تکام همانند ادوار گذشته در این نمایشگاه شرکت کرده و پذیرای میهمانان خود بود.(غرفه شرکت تکام : سالن ۵ شماره ۱۵۵۳٫)