به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه بروز شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا و به منظور کمک به فعالان برای مدیریت کسب و کارها در این مقطع زمانی بر اساس قوانین و دستورالعمل های بالادستی دولتی، توصیه می کند همگان (عمدتا اعضای شاخه شرکت ها) موارد را مد نظر قرار دهند. لازم به ذکر است که اعضای شاخه فروشگاهی تابع دستورالعمل های وضع شده توسط اتاق اصناف خواهند بود.

  1. برنامه ریزی برای انجام فعالیت های کسب و کاری شرکت باید حتما بر اساس دو اصل «حفظ سلامتی افراد» و «جلوگیری از شیوع ویروس» که می تواند تبعات اقتصادی و اجتماعی عمیق و گسترده ای داشته باشد، بوده و اخذ تدابیر و تمهیدات لازم با در نظر داشتن این دو اصل انجام شود. علاوه بر آن، به منظور هماهنگی و همسویی با دیگر بخش های جامعه، توجه به بخشنامه های صادره توسط ستاد ملی کرونا و رعایت حداکثری آن در فعالیت های کسب وکاری باید مد نظر باشد.
  2. با توجه به تنوع کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات و تنوع مشاغل آن، توصیه می شود حداکثر دورکاری رعایت و برنامه ریزی های لازم برای تحقق آن انجام شود. تلاش شود که شرکت با ایجاد زیرساخت های لازم و مناسب برای دورکاری پرسنل (علی‌ الخصوص برای سالمندان و افراد دارای بیماری‌ های زمینه ‌ای)، همه یا بخشی از وظایف محوله آنها را تا سرحد ممکن به شکل دورکاری و/یا شیفتی برنامه ریزی کرده و آنها را به دورکاری تشویق کنند. در هر حال، رعایت مواردی مانند فاصله گذاری الزامی است.
  3. تصمیم گیری در خصوص شروع یا عدم شروع فعالیت و همچنین روش شرکت در این شرایط، حسب نوع کسب و کار توسط مدیریت ارشد شرکت (بر اساس موارد اشاره شده) اخذ و اعلام می شود.
  4. توصیه می شود با توجه به حیاتی و زیرساختی بودن خدمات فاوا برای ادامه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در شرایط بحرانی کنونی، توصیه شود که کسب ‏و کارهای ارائه ‏دهنده خدمات، برنامه ‏ریزی فعالیت‏ های خود را با رعایت اصل «استمرار کسب‏ وکار» انجام داده، به گونه ای که به زنجیره فعالیت‏ های اقتصادی و اجتماعی وابسته کمترین تاثیر منفی منتقل شود.
  5. استفاده از تجارب دیگر شرکت های داخلی و همچنین توجه به الگوهای شرکت های جهانی در این مسیر بسیار سودمند است. سازمان نظام صنفی رایانه ای به زودی بخشی از پرتال خود را به انعکاس این تجارب اختصاص داده تا مستندات گردآوری شده برای همگان قابل دسترس باشد.