021-77349651

فرم درخواست نمایندگی و عاملیت فروش شرکت تکام (حقوقی)


  • {{value}}
نوع نمایندگی را انتخاب کنید.
نام شرکت رسمی ثبت شده: را بنویسید. نام شرکت رسمی ثبت شده: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی مدیر عامل را بنویسید. نام و نام خانوادگی مدیر عامل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن شرکت را بنویسید. شماره تلفن شرکت را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
وب سایت را بنویسید. وب سایت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تماس را بنویسید. شماره تماس را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
حوزه فعالیت را بنویسید. حوزه فعالیت را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...