021-77349651

GMM01-5   

خـط مشـي كيفـيت  شرکت تکام

شرکت تکام بعنوان یکی از اولین و بزرگترین تولیدکنندگان UPS با بیش از 30 سال سابقه فعالیت در ایران همسو با توسعه کمی و کیفی محصولات خود، ماموریت ذیل را برای سازمان تعریف نموده است:

« تولید، ارائه و پشتیبانی از انواع سیستمهای برق بدون وقفه، شارژرهای صنعتی و تثبیت کننده انرژی در سطح کشور »

همچنین چشم انداز سازمان بدین شرح بیان شده است:

« دستیابی به جایگاه برتر در تولید و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه و با ارزش به مشتریان »

سازمان ارزش ها و اخلاقیات خود را بر پایه پنج اصل ذیل که نشان از سابقه و اصالت سازمان می باشد، تبیین نموده است:

 1. انصاف و عدالت
 2. صداقت
 3. احترام و اعتماد
 4. لیاقت و شایستگی
 5. توجه به مشتری

در این راستا، اینجانب با همراهی کلیه همکاران و با اعتقاد راسخ بر لزوم انجام اصولی کلیه فرآیندهای داخلی در سطح سازمان و بهبود مداوم اثربخشی سیستم ها و فرآیندها، در راستای تبعیت از قوانین و سایر الزامات فنی و کیفی، الگوی استانداردهای

ISO 9001: 2015   ,    ISO 10002: 2018

را در جهت نیل به اهداف کیفی ذیل برگزیده و اعلام می دارم:

 • افزایش سودآوری کسب و کار با ارائه محصولات و خدمات متنوع و نوآورانه در بازارهای داخلی و خارجی و مدیریت هزینه ها،
 • حفظ و بهبود کیفیت عملکرد محصولات از طریق تمرکز بر جهت گیری های استراتژیک و شایستگی های محوری و هوشمندسازی محصولات و خدمات،
 • ایجاد حس اعتماد، وفاداری و ارتقای سطح رضایتمندی مشتریان از طریق تحویل به موقع محصولات و سرعت در ارائه خدمات با کیفیت منطبق با نیازمندی های مشتریان،
 • توسعه فرهنگ مشتری محوری جهت پاسخ دهی شفاف و واقع بینانه به نظرات، خواسته ها و شکایات مشتریان و سایر ذینفعان مبتنی بر گشودگی، رازداری و اعتماد،
 • ارتقای دانش و آگاهی، خلاقیت، تعهد و تعلق کارکنان از طریق مدیریت مشارکتی، توسعه نظام های یادگیرنده و تمرکز بر رشد و بهره وری  سرمایه انسانی،
 • مدیریت ریسک و فرصت در استراتژی ها و فرآیندها به منظور تسهیل و بهبود مسیر تحقق اهداف و توسعه پایدار کسب و کارهای سازمان،
 • مدیریت بر مبنای دانش و اطلاعات از طریق شناسایی، کنترل و بهبود مستمر فرآیندها و ساختار اجرایی،
 • افزایش هوشمندی در زنجیره ارزش از طریق پایش مستمر فرآیندها و اقدامات اصلاحی اثربخش مبتنی بر تحلیل داده های بازخوردی از مشتریان و زنجیره تامین.


محمد مستوفی