021-77349651

Battery


به طور کلی باتری هایی که در دستگاه UPS  استفاده می شود باطری های ثانویه با قابلیت شارژ مجدد می باشند. انتخاب نوع باطری با توجه به عوامل محیطی (شامل دما ، رطوبت ، اثرات محیطی باطری و ... )، عوامل مربوطه به (شارژ و دشارژ باتری ، مدت زمان شارژ باتری منبع موجود برای شارژ و ...) و عوامل مربوط به ساختار و مشخصات فیزیکی باتری  مانند وزن ، ابعاد ، ایجاد گازهای مربوط به سیکل شارژ و دشارژ بازدهی چرخه شارژ و دشارژ و در نهایت قیمت و ضریب اطمینان و ... می باشد.

باتری های تکام شناخته شده از نظر عملکرد پایدار و قابل اطمینان، با شرایط نگهداری آسان، و این ویژگی ها امکان بهره برداری مناسب و مطمئن را برای تجهیزاتی که برق آنها از این باتری ها تامین می شود را فراهم می کند. این باطری ها قابلیت تحمل شارژ اضافی ، تخلیه کامل ، لرزش و شوک را دارند . back up طولانی ، نیز دراین نوع باطری از دیگر مزایا می باشد .کمی صبر کنید...

دسته‌بندی