021-77349651

جهت دانلود نرم افزار SNMP بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

* iSearch V3.0.rar

*iSmartMate V1.14.part1 (1).rar

*iSmartMate V1.14.part2.rar

*iSmartViewV2.12.1.rar

*iStarsV2.0 User Manual EN.pdf

دانلود نرم افزار UPS (مانیتورینگ UPS) بر روی لینک های زیر کلیک نمایید:

*UPS MART

*UPSmart for Modbus Protocol