هجدهمین نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی در تاریخ 29 فروردین الی 1 اردیبهشت ماه 1392 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد.تکام نیز در این نمایشگاه مشارکت داشته است.(سالن 35 غرفه 3551)