نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران از تاریخ ۹ تا ۱۲ آبان ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.شرکت تکام در این نمایشگاه مشارکت داشته و از آخرین محصولات و خدمات خود رونمایی کرده است.نمایشگاه صنعت برق ایران

شرکت تکام