پانزدهمین نمایشگاه بین المللی برق مشهد در تاریخ  14 الی 17 تیرماه 1401 برگزار می گردد.

شرکت تکام با مشارکت نماینده خود ( ابتکارسازان ایمن پاسارگاد) میزبان میهمانان خود می باشد.

نمایشگاه بین المللی مشهد-سالن فردوسی شماره 33/1-ساعت 16 لغایت 21.