نمایشگاه بین المللی شهر هوشمند شیراز (الکامپ-تلکام)از تاریخ 9 الی 12 خرداد 1401 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس برگزار می گردد.

گروه تولیدی صنعتی تکام در این نمایشگاه شرکت کرده و شما را به بازدید از این نمایشگاه دعوت می نماید. سالن حافظ. غرفه :N42. ساعت بازدید:17 الی 22.