بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ از تاریخ ۲۷ الی ۳۰ تیرماه1398 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.

گروه صنعتی تکام نیز در این نمایشگاه حضور داشته و پذیرای میهمانان و بازدیدکنندگان خود بوده است. سالن۵ غرفه ۱۵۳۳.

گروه صنعتی تکام

نمایندگی تکام