چهاردهمین نمایشگاه اینترنت و مخابرات و ارتباطات

از تاریخ 27 لغایت 30 مرداد 94 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار می گردد، وعده دیدار ما سالن سرو، غرفه شماره 8