مطابق سال های گذشته، شرکت تکام آخرین دستاورد ها و محصولات خود را در نمایشگاه الکترونیک-کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) به نمایش می گذارد.

منتظر دیدار شما از تاریخ 1394/9/23 الی 1394/9/26 هستیم.