شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی تهران از تاریخ ۴ لغایت ۷ مهر ۹۴ در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی شهر تهران برگزار می گردد. وعده دیدار ما سالن ۱۲-۱۳ غرفه شماره ۲۳