شرکت تکام همانند دوره های گذشته در بیست و یکیمن نمایشگاه بین المللی نفت وگاز شرکت کرده و پذیرای میهمانان خود بوده است.این نمایشگاه در تاریخ 16 لغایت 19 اردیبهشت ماه برگزار شد.