بیست و دومین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان از تاریخ 20 لغایت 24 آبان ماه 1395 در اصفهان برگزار می گردد.شرکت تکام با مشارکت نماینده خود شرکت رایمند شبکه اصفهان در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.نمایشگاه اصفهان – سالن میرداماد غرفه 210- ساعت بازدید :15 الی21.