بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران از تاریخ ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ماه در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید.

شرکت تکام همانند ادوار گذشته در این نمایشگاه شرکت کرده و میزبان میهمانان خود بوده است.غرفه تکام : سالن ۲۰ شماره:۲۳۲۰