بیست و سومین نمایشگاه الکامپ  از  تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد ماه 1396برگزار می گردد.برگزار کننده این نمایشگاه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می باشد.

شرکت تکام همانند ادوار گذشته در این نمایشگاه شرکت کرده تا میزبان میهمانان عزیز خود باشد.