تکنولوژی پنل های خورشیدی تغییرات زیادی پیدا کرده است .این دیواره های شیشه ایی پنل های خورشیدی هستند .از این به بعد نیازی به زمین و سقف نمی باشد.پنجره ها و دیوارهای شیشه ایی می توانند پنل خورشیدی باشند و جذب انرژی بالاتری هم دارند