سایت گروه تولیدی صنعتی تکام از آدرس tacomups.ir به ادرس tacomups.com تغییر یافته است.

سایت جدید با محتوا و چینش جدید در  دسترس مخاطبان میباشد.