«آرش نجفی» در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کشورهای اروپایی همچنین آمادگی دارند همزمان با واگذاری و فروش کارخانجات تولید پنل‌های خورشیدی، خرید تضمینی برق را نیز داشته باشند.
وی ادامه‌داد: اکنون سرعت بازگشت سرمایه در انرژی‌های تجدیدپذیر با تاخیر همراه است، زیرا دولت برآورد درستی از  قیمت تمام شده برق در نیروگاه‌های حرارتی ندارد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: از طرف دیگر قیمت برق واقعی نیست و دولت با توجه به شرایط اقتصادی موجود نمی‌تواند برای واقعی‌سازی قیمت اقدام کند، بنابراین توسعه این بخش خیلی مورد توجه نبوده است.
نجفی اظهار داشت: دولت می‌تواند برای مدت محدودی از محل تهاتر نفت به سرمایه‌گذاری در بخش پنل های خورشیدی کمک کرده و این ظرفیت را برای آینده ایجاد کند تا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر ممکن شود و این یک راهکار منطقی است.
وی ادامه‌داد: دولت می‌تواند از منابع نفتی، فرآورده‌های نفتی و غیره به برنامه ریزی پرداخته و به تهاتر آنها با تجهیزات مورد نیاز توسعه انرژی های تجدید پذیر بپردازد .