منبع تغذیه (منبع تغذیه بدون وقفه (یو پی اس)) در یک کامپیوتر ولتاژهای مختلف را برای دستگاه های داخلی در یک کامپیوتر از طریق اتصالات برق تامین می کند. این ولتاژ لازم نیست به صورت دقیق باشد اما فقط می تواند به صورت بالا یا پایین توسط یک مقدار خاص، به نام تحمل،‌ متفاوت باشد.

اگر یک منبع تغذیه به بخش هایی از یک کامپیوتر یک ولتاژ خاص خارج از این تحمل را ارائه دهد، دستگاه های مجهز ممکن است به درستی و یا اصلا کار نکنند.

در زیر یک جدول تحمل برای هر میله ولتاژ منبع تغذیه از مشخصات ATX  ارائه شده است.

حداکثر ولتاژ
حداقل ولتاژ
تحمل
میله ولتاژ
+۳٫۴۶۵ VDC
+۳٫۱۳۵ VDC
± ۵%
+۳٫۳VDC
+۵٫۲۵۰ VDC
+۴٫۷۵۰ VDC
± ۵%
+۵VDC
+۵٫۲۵۰ VDC
+۴٫۷۵۰ VDC
± ۵%
+۵VSB
-۵٫۵۰۰VDC
-۴٫۵۰۰ VDC
± ۱۰%
-۵VDC(در صورت استفاده)
+۱۲٫۶۰۰ VDC
+۱۱٫۴۰۰ VDC
± ۵%
+۱۲VDC
– ۱۳٫۲۰۰VDC
-۱۰٫۸۰۰ VDC
± ۱۰%
-۱۲VDC